O Banku
Profil

MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce powstał w roku 2001 jako Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A. pierwszy bank japoński prowadzący działalność w Polsce. Oddział świadczy pełną gamę usług bankowych swoim klientom korporacyjnym, głównie japońskim firmom inwestującym w Polsce. Zakres świadczonych usług waha się od zarządzania środkami pieniężnymi oraz należnościami i zobowiązaniami (cash management) do szeroko rozumianego doradztwa finansowego (corporate finance). Pełen zakres działalności przedstawiony jest w " Produkty i Usługi "

Stanowiąc część globalnej sieci MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Odddział w Polsce , zgodnie z przyjętą strategią działalności, pragnie pozostać znakomitym, dochodowym oddziałem banku zaspokajającym potrzeby klientów japońskich i nie-japońskich w Polsce.

MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Odddział w Polsce koncentruje się głównie na obsłudze podmiotów gospodarczych i jest zainteresowany kontaktami biznesowymi z japońskimi przedsiębiorstwami i spółkami akcyjnymi z udziałem kapitału japońskiego - w tym względzie oddział posiada unikatową pozycję w ramach polskiego sektora bankowego.Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 665562, REGON 366701740, NIP 107-00-37-859.


Copyright 2017 MUFG Bank (Europe) N.V S.A. Oddział w Polsce
 

http://www.pl.bk.mufg.jp/obtmup/profil
Data wydruku: 2017-07-27