O BTMU Polska
Profil

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. powstał w roku 2001 jako pierwszy bank japoński prowadzący działalność w Polsce. Bank świadczy pełną gamę usług bankowych swoim klientom korporacyjnym, głównie japońskim firmom inwestującym w Polsce. Zakres świadczonych usług waha się od zarządzania środkami pieniężnymi oraz należnościami i zobowiązaniami (cash management) do szeroko rozumianego doradztwa finansowego (corporate finance). Pełen zakres działalności przedstawiony jest w " Produkty i Usługi "

Stanowiąc część globalnej sieci Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A., zgodnie z przyjętą strategią działalności, pragnie pozostać znakomitym, rentownym bankiem zaspokajającym potrzeby klientów japońskich i nie-japońskich w Polsce.

Bank koncentruje się głównie na obsłudze podmiotów gospodarczych i jest zainteresowany kontaktami biznesowymi z japońskimi przedsiębiorstwami i spółkami akcyjnymi z udziałem kapitału japońskiego - w tym względzie Bank posiada unikatową pozycję w ramach polskiego sektora bankowego.Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 61974, REGON 017389170, NIP 525-22-23-038, kapitał akcyjny 171.680.000,00 złotych, opłacony w całości.


Copyright 2015 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.
 

http://www.pl.bk.mufg.jp/obtmup/profil
Data wydruku: 2017-04-28